01.08.2018.
Poezija

Čuda - Danijela Mrdak

Čuda

 

Ljubavi,

Još juče sam se klela

Da kamen ne osjeća bol!

Nit čuje cvrkute ptica u zoru

Ni cvrčke u predvečerja,

Svejedno mu je da l’ padaju kiše

Ili Sunce grije…

Da li je tamna noć,

Ili pak sunčan dan,

Da li ga oganj vatre gori,

Ili se led oko njega stvara?

Kamen ne osjeća

I svejedno mu je...

Još juče sam se klela,

Ali nije, tako nije!

Ljubavi,

Još juče sam se zaklinjala

I bih i glavu dala na opkladi,

Da iz pepela vatre nema,

A ona planu na moje oči

Magijom nekom zapaljena,

Zgrija mi dušu,

Zadivi oči ljepotom…

Kunem ti se,

Još juče u čuda nisam vjerovala

A danas bih čuda branila životom…

 

Danijela Mrdak