21.01.2020.
Poezija

Žena i pero - Erol Tufan

 

Žena i pero

 

 

Dok čeka meka

u postelji

žena moja venčana

ja kradem deo sna naše noći

vršeći preljubu sa listom i perom…

 

I znat će izjutra

da sam nadugo one noći pobegao od nje

žena moja,

pa ipak donekle

čini se spokojna.

 

Misli:

preljuba je samo dodir telom…

 

Ne zna

ili neće da zna:

noćas moja misao

prestupnička utvara

po navici tera

preleće  prastara

i otima se, nevera...

 

Otiskuje se u galopu  pera.

 

Erol Tufan

( Istanbul - Turska)