30.09.2019.
Poezija

Aokigahara , japanska šuma* - Ana Pravilović

 

Alinor

 

Aokigahara ,  japanska šuma*

 

     (Senima mlade Azijatkinje iz crne hronike..)

 

Šumu ovija debela magla i muk;

dokle prilaziš nešto visi s drvetā.

Kako su čudni ukrasi ovoga sveta!

Najmlađi još se klati - škripav zvuk.

 

Ne vidiš, tek se čudiš šta ti je htelo

u ovaj stra'- vilajet sam da kročiš.

Kud god se deneš – susretnu te oči,

kud se okreneš vito visi telo.

 

Pogled mi prizva, kao po tajnoj sili

mlađana, krhka, očiju kao badem;

odlazim žurno, bar da joj mir ne kradem...

Rano smo ove zime okitili.

 

Ana Pravilović

 

*Šuma Aokigahara u Japanu koja privlači samoubice. Nažalost, ovi ambiciozni, osetljivi i samopregorni ljudi drže i taj neslavni rekord... Šuma je sablasna, i bez zvuka, pa stanovništvo naširoko izbegava oblast.