13.02.2020.
Poezija

Bezdušnica - Duško R. Nedović

 

Bezdušnica

 

Ti imaš crnu rupu u grudima.

Korotno srce propalo u dubinu.

Imaš nešto, što malo ko ima.

Mnogima oko sebe krojiš sudbinu.

 

Kriješ nekazane riječi na usnama.

Potopljene u plićake mutne bare.

Igraš se sebično sa svima nama.

Samo da se izvučeš iz svoje pustare.

 

Gdje nestade duša koju si imala.

Ili su to bile samo puste laži.

Ni voljeti nikada nijesi znala.

U ponoru mraka sreća se ne traži.

 

Pogledi se negdje u nevidjelu gube.

Zaboravljaš ljepotu divne prošlosti.

Usne ti nijesu znale iskreno da ljube.

Predate neprimijetno sebičnoj pakosti.

 

Duško R. Nedović