31.10.2018.
Poezija

Biljana Radević - Reči

Reči

 

Naiđu tako bledunjavi dani kad
zgusnuti vazduh izmori sve
što hoda, puže, leti.
Tereti nada raspeti na konopcu
iskrzanom od česte upotrebe.
Vreme se sveti svakome,
iako mnogi hodaju s osmehom
nameštenim,
vazdan se pridržavajući
olinjalih filozofija.
A reči, nekome tako jeftine,
nekome dragulji sakriveni,
caruju, vladaju iz senke.
Razmazila sam ih ko decu
koja tako nespretno prohodavaju,
kapriciozne su, nepravedne.
Ne pojavljuju se dok Sunce
moćno obasjava,život daruje.
Čekaju Mesec pun tajni,
a onda se raspomame.
Otkrivale bi, nesmotreno sasvim
sećanja, pevale i plakale
u isti mah.
Nemaju kome.
I dalje očekuju lice blaženo
sa kojim bi očarane ćutnju podelile

 

Biljana Radević