11.07.2018.
Poezija

Bolesna Eva - Vladimir Vuković

Bolesna Eva

 

 

Modra si lopta pred

belim zidom:

bole boje i kiša zri.

U našoj sobi skupljenih veđa

grči se smokva,

(vidi se jasno odveka lišće,

čuje se glasno da puca nit),

terasa ćuti, vidik je stao,

sve kaže:

zove se ti.

 

Vladimir Vuković