03.09.2018.
Poezija

Crnokrug - Veselin Brnović

Crnokrug

          Ranku Radoviću

 

 Lišaj na kamenu

smrznuta suza,

vidik zatvoren u oku

zapučen krug

i sunce se mrzne

skružan crnokrug.

Iz šupljeg zuba

otrov kao smrt vreba,

toči,

mrvi zemni prah,

držim ga na dlanu,

nije me strah,

više se bojim akrepa

između

ljudskih oči.

 

Veselin Brnović