01.07.2019.
Poezija

Došla sam ti - Mariana Qunbar

Došla sam ti

 

 

Došla sam ti
Kao stanovnik snova
Došla sam ti
u mojim večernjim godinama
S očima gladnim
Kao mesečevi izvori

Došla sam ti
Sa svim slovima koja sam mogla napisati
Došla sam ti
S pticom koja je živela u mojim očima
S pogledom u kome sam te sanjala

Došla sam ti
u mojim večernjim godinama
Došla sam ti
S mrtvim rukama
Koji se više ne leče rečima
Došla sam ti
Sa stidom zbog svih ljudskih plača zbog ljubavi
Da pokupim sve suze u jednoj pesmi
I osvetim se zaboravom...

Mariana Qunbar