26.09.2019.
Poezija

Dug je još put - Biljana Kitić Čakar

Dug je još put

 

Zapenjen vranac poljima juri

Vetar mu mrsi kovrdža grivu

U suton blagi spasenju žuri

Nikada više na stazu krivu

 

Lahor mu peva odu slobodi

Bez gospodara i bolnih stega

Nagon ga tera i dalje vodi

Nestao strah je od bilo čega

 

Kraj bistrog vrela kratko će stati

Predahnut' malo, vode je žedan

Biljeg od krvi i rane sprati

 

Život je svakog udaha vredan

Daljine zovu, dugačak je put

Stazom ga prati srp meseca žut

 

Biljana Kitić Čakar