12.02.2019.
Poezija

Groteska - Nena Miljanović

Groteska

Umrla sam u snu
I bilo je neverovatno lako
Možda zbog neočekivanosti:
Iznenadna smrt ne daje priliku strahu
Čak je puna lepote i olakšanja
Skoro bezbolna
Tek pucanj i neznatan bol
Malo jači od ujeda pčele
Pod levom sisom je žignulo

Ne
Nije bila sisa
Krilo je bilo u snu
Bila sam bela čaplja i čekala te
Skrivena među trskama u ritu
U mlado jutro
Kroz maglu
Čula sam ti glas
„Dušo moja“
I odazvala ti se radosno
Ne kao ptica već kao žena
(San dozvoljava trenutne metamorfoze)

Ustreptala
Potrčala sam ti u susret i pala
Pogođena pucanjem istine pred očima :
Nisi bio sam
Držao si suprugu za ruku i govorio joj
„Dušo moja“
Čula sam
I pogođena prhnula uz strašan krik
Iz ptičije perspektive
Gledala sam te kako nišaniš
I njena ruka u tvojoj bila je puška
Koja me ubija u groteskama sna

Taj hitac iz istine o stvarnosti
Što se probio u sanjanje
Kao crvena mrlja u paperju ptice
I metak u perju jastuka
Na kom sam sanjala smrt
Manje bolnu od buđenja u dan
Koji nastavlja grotesku sna
Istovetnu i na javi

Nena Miljanović