10.08.2019.
Poezija

Idem - Verica Stojiljković

Idem

 

Idem na planine vrh, gde kremenje živo živi,

Vatru da upalim što dim ne poznaje,

Ptice da pozovem, krilima da zamahnu

Plamenove da obodre,

Sve zvezde da zamolim, zrake svoje da ugrade,

Vatru zemlje iskone da razbude i da

Svetlom njenim srca iza sna prenu se!

.

Idem na planine vrh, gde trave rastu,

One što leče sve brige i snove nejasne,

One čije kapi srebro-zlatne

Radost i ljubav dušama donose,

One što vodom živom napajaju se,

One što s kremenjem ljube se i mirisima

Svojim, neistine u bezdane odnose!

. .

Idem na planine vrh, gde spavaju duše smirne,

Gde Vile su kolo zaigrale, oko Vilana svoga svaka,

Gde Bogovi stope ostaviše - putokaz svojim Boginjama!

 

Verica Stojiljković