04.07.2018.
Poezija

Iskon (Erotikon) - Nena Miljanović

Iskon (Erotikon)

 

Tragač sam i lovac ženo
Ne nudi mi se
Pusti
Put do tebe da nađem sam
Sakrij se u slatki strah
Kao divljač iz gustog čestara
Viri ispod trepavica
Plemeniti sam lovac
Ne lovim meso radi mesa
Već lova radi
Ne oduzimaj prastaroj igri čar
Izazivaj
Podstiči nagone lovca u meni
Izmiči
Izmori me carska divljači
Odugovlači
I ja odlažem trenutak trijumfa
Kad kopljem pogodim cilj
I trzneš se i streseš
Bespomoćna i svemoćna
I ja sam svemoć i nemoć tada
Sav sliven u koplja vrh
Ističem
I sa mnom iskonska istina
Da si moj život i moja smrt
Krv moja gusta i puna te ne laže
Kao prazne reči ljubavi
Posle i pre...

Nena Miljanović