05.11.2019.
Poezija

Jesen u grudima - Slavica Šešum

Jesen u grudima

 

 

Spokojno šume kedrovi,

Dok povorka pohranjuje

Isanjane snove,

A sve je mirisalo

Na ustajale vode,

Kroz plač vetrova

Usuda uvelog lišća,

Hladne jeseni

U našim grudima,

Bolno struji seta,

Povrh grana,

U dahu noći crne,

I Glas se čuje,

Račvastim odjekom,

Kao udaljen eho,

Iz utrobe

Prognanih ljubavnika,

Nad grebenom,

Ozvezdanih praznina

Ponora

Izmrvljenog straha,

Kao uteg

Nad sudbinom.

 

Slavica Šešum

 

Risan, 03.11.2019