31.01.2019.
Poezija

Labudovi - Ana Pravilović

Labudovi

 

Klizili su, povijali gracilne vratove, čitajući pesmu vode.
I tkali vratovima, ko pletilja prstima. Upletali
Kao mladi, kada se prvi put ljube.

Bože, kako je dubok zanos uz onog uz kog prione duša!
Kuda seliti, kada je tu sve što voliš?
I kako se beskrajno dugo može čitati, s vode, pesma Neba.

Klizili su; Zastali su,
reka je bila bela, kao i oni, kao i
–Nebo.

 

Ana Pravilović