23.01.2020.
Poezija

Ne boliš - Mirjana Bekčić

 

Ne boliš

Ne boliš me,
Tvoje reči nemaju više
Ni usne, ni zube.

Ne boliš,
Prošlo je,
Živim kao bistra kaplja
Između sunca i duge.

Mirjana Bekčić