19.06.2019.
Poezija

Negde gore - Biljana Kitić Čakar

Negde gore

 

Ako jednom kreneš stazom

Koja se boji u golubije sivo

 

Ne otvaraj dlanove

Jer bi ljubav crtana na njima

Mogla pobeći u orlovsko gnezdo

 

I neće biti puta do nje

Ni svevideće oči oblaka

Neće je moći pronaći

 

Sklupčana ispod velikog krila

Zaspaće od svega zaštićena

 

Tu će pronaći svoj dom

Daleko od svakog pogleda

 

Nežno će perje surove ptice

Skrit' je od svakog srceubice

 

Biljana Kitić Čakar