11.11.2019.
Poezija

Nemogućnost nadrastanja - Biljana Kitić Čakar

Nemogućnost nadrastanja

 

Korak mi je nadrastao travu

Po kojoj rosulja liči na suze

Koje je oplakuju

 

Život mi je nadrastao snove

Po kojima se uhvatila paučina

Neispunjenosti

 

Jedino ne uspevam nikako

Da nadrastem bol

Koji samo menja oblike

 

Na paučini od snova suze

Protkane bolom zbog

Odlaska koji nije sazreo.

 

Biljana Kitić Čakar