19.01.2019.
Poezija

Netaknuta žudnja - Nevena Milosavljević

Netaknuta žudnja

 

 

Dodirni led žarnim usnama,

Nek poteknu tuge u potoke,

I razvij jedra na čamcima

Papirnim, mekim i belim.

 

Moje obrise načini celim,

Da sablast noćna lik ima,

I put joj osvetli zvezdom

U oku što bojno plamti.

 

Nek koža moja ti upamti

Toplinu u porama potaknutu,

Da l' pomamom il' srcem si

Dirnuo žudnju prvu, netaknutu?

 

Nevena Milosavljević