24.06.2018.
Poezija

Nisam - Mirjana Bekčić

Nisam

Nisam želela ništa drugo
osim da zaboravim sve što sam bila
i sve što si bio
do trena kada sam
sa neke daleke zvezde
pala u tvoje nebo,
do trena kada si sebe
doselio u moje sazvežđe.

Nisam mogla ništa drugo,
osim da zaustavim vreme,
znaš, misli mogu i vreme da zaustave.

Mirjana Bekčić