29.10.2018.
Poezija

Nisi, iako jesi - S. B. Đurović

Nisi, iako jesi

            Labudu Lončaru

Još te život džarka
da rveš se s vidrom
a već nijesi katarka
no na dancu, sidro.

Još pohodiš klisi
ruka barjak ti diže
a čemu, sokol nisi
što lastu sustiže.

Zalud široka prizma,
da krvcu oskoruše
skriješ opet pod skut -

ne pomaže korizma,
da crnu rupu duše
proštepa, po enti put.

S. B. Đurović