01.12.2019.
Novosti

Školske masline Bara

Školske masline Bara


Posađene masline u dvorištu objekta MZ Bar 2 – Polje, 27. i 28.novembra zasadili smo
masline namijenjene JPU “Vukosava I. Mašanović” - područnom  odjeljenju “Sanjalica”

 i Dnevnom centru za osobe sa smetnjama u razvoju “Adria” – Bar.

Zasadili smo maslin i u MZ Bar 2 – Polje

NVO "INFO sport CG" - Bar