13.03.2019.
Novosti

Ekološki praznik 8. mart „DAN MASLINA” BARA - NEVRIJEME ODLOŽILO FINALNU AKCIJU

Ekološki praznik 8. mart  „DAN MASLINA” – BARA, tekao je od 01. do 11.marta 2019. godine, kada je trebalo finalnom akcijom, po treći put da kompletiramo maslinjake na Topolici: Aveniju „Masline prijateljstva” sa 43 masline, Drvored „Đačkih maslina” sa 28 maslina i Park „Maslina i rogača” sa 42 sadnice. Kompletiranje ovih maslnjaka po treći put uslovio je /NE/ljudski faktor, a vremenska nepogoda kao viša sila protiv koje se ne može, uslovila je samo da odložimo finalnu akciju. Drugi termin za finalnu akciju odredićemo naknadno, a zavisiće isključivo od vremenskih uslova.

 

Obnavljanje komletiranja maslinjaka na Topolici završili smo u EKO DANU OPŠTINE BAR 21. novembra 2017. godine, nakon vandalskog čina, kada je uoči 24. novembra Dana opštine Bar, sistematski polomljeno svih 43 masline.  Destruktivne motivie pojedinaca/ki teško je definisati.

Treće kompletiranje maslinjaka obavljamo u aktuelnom ekološkom prazniku „DAN MASLINA” – BAR, od 01. do 11.marta 2019.godine. Obim radova: Bagerima vršimo iskop osnova za obnavlanje sadnje, iskop osnova za nove sadnice, dopremanje 10 m 3 humusa, nabavka 20 sadnica maslina, nabavka prirodnog stajnjaka, sadnja 10 maslina na mjestima na kojima su polomljene, isčupane pa čak i zapaljene masline, zasadićemo još 10 novih sadnica maslina, obaviti sezonsko orezivanje maslina, obaviti prihranu maslina sa 100 kg mineralnog đubriva, osnove za sadnju novih maslina obogatićemo prirodnim ovčim prpošom – stajnjakom, a protiv udara vjetra masline ćemo osigurati gredicama i vezati. Nakon toga, obavićemo navodnjavanje sasađenih maslina .

 

Građani Bara ovom akcijom, kao i u svim dosadašnjim ekološkim akcijma na uređenju priobalnog pojasa Opštine Bar, koje teku već dvije decenije, pokazuju i dokazuju visoki stepen ekološke svijesti, savjest i brigu o svojoj ekološkoj državi Crnoj Gori.  Novi termin za završnu akciju odredićemo naknadno, u skladu sa vremenskom situacijom.

 

Udruženje „Maslinari Bara” - Bar,                                                                            Fondacija „INFO sport CG” – Bar,

Predsjednik,                                                                                                                              Predsjednik,

Ćazim Alković                                                                                                        mr Miodrag Banović,prof.

                                                                    Bar, 11.03.2019.godine