19.03.2019.
Novosti

EKOLOŠKI PRAZNIK „DAN MASLINA” – BAR: POZIV NA FINALNU AKCIJU

INFO SPORT CG Bar

Informativno-dokumentacioni centar sporta Crne Gore
Tel: ++382 30/353-733; 353-676; Mob: 069/234-543; 068/353-733

 Bar,  ul. Anta Đedovića 11; e-mail: infosport@t-com.me   ž.r. 510-7207-50

----------------------------------------------------------------------------------------------

EKOLOŠKI PRAZNIK  „DAN MASLINA” – BAR

POZIV NA FINALNU AKCIJU

Sportsko rekreativni centar – Bar

Srijeda 20. mart 2019. godine od 11 sati

 

Zajedno sa preko 7.000 naših sugrađana/ki svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva: predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, fakulteti, sportske, kulturno-umjetničke, ekološke i nevladine organizacije, penzioneri, mjesne zajednice, vjerski poglavari, političke partije, ministri, aktuelni i bivši predsjednici Opštine Bar, volonteri Crvenog krsta Bara, Izviđački odred „24. novembar”, Mornarica Vojske Crne Gore, državne i privatne institucija koje su pomogle i učestvovale u ekološkim akcijama na realizaciji Inicijalnog klaster projekta „Ekološko uređenje priobalnog pojasa Opštine Bar”, od 24. novembra 2000.godine sa idejom da se završi 24.novembra 2019. godine na svojih jubilarnih 20 godinana aktivnosti,  pozivamo naše sugrađane na završnu akciju „DAN MASLINA” – BAR, koja će se održati na kompleksu Sportsko-rekreativni centar – Bar u srijedu 20. marta 2019.godine sa početkom u 11,00 sati.

 

Posvetićemo se „Maslinjacima jubileja” na Topolici sa svoja tri segmenta: Avenija „Masline prijateljstva” – 43 sadnice, Drvored ”Đačkih maslina” – 28 sadnica i Park „Maslina i rogača” – 42 sadnice, zasađenih od 03. aprila 2016. do 14. septembra 2018. godine. U ovoj akciji zasadićemo 10 novih maslina 10 maslina koje sadimo već treći put. I pored toga što ih sadimo već treći put iskazujemo veliko zadovoljsvo.

Zašto?

Zato što je 2016.godine, uoči proslave Dana Opštine Bar, u nečijem vandalskom piru, sa nedefinisanim motivima, polomljeno ili isčupano svih 43 masline u Aveniji „Masline prijateljstva” i 8 u Drvoredu ”Đačkih maslina”. U februaru 2017. godine orezali smo i voskirali polomljene masline koje su izmladile, a u „EKO DANU” 21. novembra 2017.godine, koji je bio uvršten u Program proslave Dana opštine Bar, dosadili 25 sadnica maslina na mjestima na kojima su bile sasvim uništene.

Zašto iskazujemo zadovoljstvo što ćemo sjutra, pored sadnje 10 novih maslina ponovo da zasadimo još „svega” 10 maslina?

Zato što smo 2017.godine ponovo zasadili 25 maslina, a ove godine ponovo sadimo „svega” 10 maslina na mjestima na kojima su potpuno uništene. Vidan je naredak, sa uvjerenjem da više neće trebati ponovo da ih sadimo. Ovim utičemo na podizanje nivoa ekološke svijesti, kulture odnosa prema životnoj sredini,  osjećanje pripadnosti svome Baru i svojoj ekološkoj državi Crnoj Gori, kojima smo dali svoj doprinos za stvaranje novog ekološkog bogatstva. Vrijednosti koje sada stvaramo najviše će da osjete naša djeca i buduće generacije.

Zašto je nastao naziv „Maslinjaci jubileja” ?

Zato što je 2016. godina, kada smo sadili masline, bila godina velikih jubileja:

1.     1000 godina državnosti Crne Gore;

2.     10 godina od obnove državnosti Crne Gore;

3.     25 godina od proglašenja ekološke države Crne Gore;

4.     35 godina od osnivanja JP „Sportsko-rekreativni centar” – Bar.

 

Obim radova u ekološkom prazniku „DAN MASLINA”: Iskop osnova bagerima za sadnju maslina na mjestima na kojima su uništene masline i za sadnju novih maslina u Parku „Maslina i rogača”, nabavka i dopremanje 10 m 3 humusa za oplemenjivanje osnova maslina na lokalitetima čije su podloge šoder i jalovina, nabavka i sadnja 20 stabala maslina, sezonsko orezivanje maslina, nabavka mineralnog đubriva i dohrana postojećih maslina mineralnim đubrivom, nabavka prirodnog đubriva - ovčiji stajnjak i dohrana osnova za sadnju novih maslina, nabavka i postavljanje gredica – držača maslina, vezivanje maslina za držače, nabavka ručnog alata za rad akcijaša, nabavka osvježenja za akcijaše i razglas.

 

Zborno mjesto: Avenija „Masline prijateljstva” na Šetalištu „Kralja Nikole” pored mora, između teniskih terena Sportskog centra Bar, Hotela „Princess” i kafea „Martina”.

                                      

Sadnja maslina prema broju iz Registra „Maslinjaka jubileja” na kompleksu SRC – Bar:                                     

    A/ U Aveniji „Masline prijateljstva” : 8 - dr Zoran Srzentić i fudbaleri Bara, 18 - Čedo Ratković i Izviđački odred „24.novembar“, 26 - Katolička crkva, 33 - EUROMIX-BETON, 39 - Javna preduzeća Bar i 40 - MZ i odb. SO Bar;

    B/ U drvoredu „Đačkih maslina”: 4 - Morsko dobro CG, Luka Bar, Jadroagent, AD Marina, OMC Company, Martina, Kraljeva plaža, Kuće Lekovića, 13 -  OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ i RK „2.decembar“, 20 - OŠ „Srbija“, MZ „Stari Bar“, Bolnica Bar i ugostitelji Starog Bara;

    C/  U Parku „Maslina i rogača”: 43 – Branka Nikezić, 44 -  Aria - Saša Stojanović, 45 – Međunarodno Udruženje Književnih stvaralaca i umjetnika  „Nekazano”, 46 - Bitehnički fakultet i Bar gradnja D.o.o. 47 - Osman Đokić, 48 - Peko Tomanović, 49 - Zoran Lukolić i Stolar Babajić, 50 - Srednja stručna škola i Štamparija CDM, 51 – PRIMA VISTA D.o.o. 52 - Cerovo, 53 - Crveni krst Bar i 54 - Miki Markolović.

 

Građani Bara ovom akcijom, kao i u svim dosadašnjim ekološkim akcijma na uređenju priobalnog pojasa Opštine Bar, pokazuju i dokazuju visoki stepen ekološke svijesti, savjest i brigu o svojoj ekološkoj državi Crnoj Gori. 

 

Vjerujemo da ćemo i kod nekoliko pojedinaca/ki, koji su polomili, isčupali i zapalili mlade sadnice maslina uticati na podizanje ekološke svijesti, podstaći osjećanje pripadnosti svome Baru i svojoj ekološkoj državi Crnoj Gori. Želimo da vjerujemo da ih više neće uništavati i da će nam se pridružiti kao partneri na revitalizaciji ovih maslinjaka i svim drugim ekološkim akcijama u našoj ekološkoj Crnoj Gori.    

 

Svi zajedno, sačuvaćemo mlade zasade maslina u „Maslinjaku jubileja” na kompleksu Sportski centar Bar, nećemo dozvoliti da se desi još jedna ekološka katastrofa u Baru i sa našim sugrađanima nastavićemo da stvaramo pretpostavke za bolji i ljepši Bar, bolju i ljepšu budućnost budućim generacijama u našoj ekloškoj državi Crnoj Gori !

 

Udruženje „Maslinari Bara” - Bar,              Fondacija „INFO sport CG” – Bar,

Predsjednik,                                                                       Predsjednik,

Ćazim Alković                                                      mr Miodrag Banović,prof.

 

Bar, 20.03.2019.godine