07.03.2019.
Novosti

EKOLOŠKI PRAZNIK „DAN MASLINA” – BAR

 

FONDACIJA „INFO SPORT CG” – BAR I I UDRUŽENJE „MASLINARI BARA” - BAR

Pozivaju svoje sugrađane na
EKOLOŠKI PRAZNIK „DAN MASLINA” – BAR

Završna akcija povodom Ekološkog praznika „DANA MASLINA” – BAR, počeće u maslinjacima na kompleksu „Sportsko-rekreativni centar” – Bar u ponedjeljak 11. marta 2019. godine od 11 sati. Praznik je posvećen našoj najljepšoj, najelegantnijoj i najdugovječnijoj dami, svetici Bara i crnogorskog primorja, njenom veličanstvu zvanom „MASLINA”, simbolu dugovječnosti i skladnog suživota sve tri vjere naroda Bara. Tim povodom, od petka 01. do ponedjeljka 11. marta 2019. godine, na kompleksu „Sportsko-rekreativni centar” - Bar, posvetićemo se Aveniji „Masline prijateljstva”, Drvoredu ”Đačkih maslina” i Parku „Maslina i rogača”. Građani Bara ovom akcijom, kao i u svim dosadašnjim ekološkim akcijma na uređenju priobalnog pojasa Opštine Bar, koje teku već 20 godina, pokazuju i dokazuju visoki stepen ekološke svijesti, savjest i brigu o svojoj ekološkoj državi Crnoj Gori.

Zborno mjesto - ponedjeljak 11. mart u 11 sati: Avenija „Masline prijateljstva” na Šetalištu „Kralja Nikole” pored mora, između teniskih terena Sportskog centra Bar, Hotela „Princess” i kafea „Martina”. Toga dana obavićemo sezonsko orezivanje mladih zasada maslina zasađenih od 03. aprila 2016. do 14. septembra 2018.godine u Aveniji „Masline prijateljstva” – 43 masline, u Drvoredu „Đačkih maslina” – 28 maslina i u Parku „Maslina i rogača” 42 sadnice. U akciji „DAN MASLINA”, prema broju iz Registra maslina „Sportsko-rekreativni centar Bar”, obnovićemo sadnju maslina na mjestima na kojima su uništene masline zasađene od 03. aprila 2016. do 14. septembra 2018. godine, zasaditi nove i time obogatiti maslinjake na ovom lokalitetu sa 133 sadnice. Vjerujemo da ćemo i kod nekoliko pojedinaca/ki, koji su polomili i isčupali mlade sadnice maslina uticati na podizanje ekološke svijesti, podstaći osjećanje pripadnosti svome Baru i svojoj ekološkoj državi Crnoj Gori. Želimo da vjerujemo da ih više neće uništavati i da će nam se pridružiti kao partneri na revitalizaciji ovih maslinjaka u sadnji novih maslina na mjestima sa kojih su isčupane i uništene mlade masline i svim drugim ekološkim akcijama u našoj ekološkoj Crnoj Gori.

Sadnja maslina prema broju iz Registra maslina:
A/ U Aveniji „Masline prijateljstva” : 8 - dr Zoran Srzentić i fudbaleri Bara, 18 - Čedo Ratković i Izviđački odred "24,novembar" - Bar, 26 - Katolička crkva, 33 - EUROMIX-BETON, 39 - Javna preduzeća Bar i 40 - MZ i odb. SO Bar;
B/ U drvoredu „Đačkih maslina”: 4 - Morsko dobro CG, Luka Bar, Jadroagent, AD Marina, OMC Company, Martina, Kraljeva plaža, Kuće Lekovića, 13 - OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ i RK „2.decembar“, 20 - OŠ „Srbija“, MZ „Stari Bar“, Bolnica Bar i ugostitelji Starog Bara;
C/ U Parku „Maslina i rogača”: 43 – Branka Nikezić, 44 - Aria - Saša Stojanović, 45 – Međunarodno udruženje književnih stvaralaca i umjetnika  „Nekazano”, 46 - Bitehnički fakultet, 47 - Osman Đokić, 48 - Peko Tomanović, 49 - Zoran Lukolić, 50 - Srednja stručna škola, 51 – PRIMA VISTA D.o.o. 52 - Cerovo, 53 – maslina Crveni krst Bar i 54 – Miki Markolović.

Donacije: Zbog obimnosti radova, najteže i najskuplje pripremne radove na iskopu osnova za sadnju maslina obavili smo bagerima Osmana Đokića i Peka Tomanovića 01. i 04. marta. Bagerom i kamionom Zorana Lukolića dopremićemo u ponedeljak do 11 sati 10 m 3 humusa. Ručni alat obezbijedili smo iz Kompanije „Cerovo”, Robne kuće „2.Decembar” i Mornarice Vojske Crne Gore, držače maslina Kompanija „Cerovo”, vozilo za transport materijala Crveni krst Bar, dvije velike sadnice maslina Saša Stojanović, jednu Miki Markolović, razglas JP „Kulturni centar” – Bar, mineralno đubrivo i materijal za vezivanje sadnica Poljoprivredna apoteka „Prima vista” D.o.o. a po 10 sadnica maslina obezbijedili smo preko Biotehničkog fakulteta i Srednje stručne škole iz Bara.

Svi zajedno, sačuvaćemo mlade zasade maslina na kompleksu Sportski centar Bar, nećemo dozvoliti da se desi još jedna ekološka katastrofa u Baru i sa našim sugrađanima nastavićemo da stvaramo pretpostavke za bolji i ljepši Bar, bolju i ljepšu budućnost budućim generacijama!

Maslinari Bara, INFO sport CG – Bar,
Predsjednik, Predsjednik,
Ćazim Alković mr Miodrag Banović,prof.