23.05.2019.
Novosti

Konkurs za deveti " MEĐUNARODNI SABOR DUHOVNE POEZIJE"

KNJIŽEVNO DRUŠTVO RAKOVICA u saradnji sa Centrom za kulturu i obrazovanje Rakovica,

RASPISUJE KONKURS za DEVETI " MEĐUNARODNI SABOR DUHOVNE POEZIJE"

 

PRAVO UČEŠĆA:

imaju svi pesnici koji pišu na srpskom jeziku.

Učesnici dostavljaju po jednu pesmu u tri primerka( do 32 stiha) pod šifrom.

 

Izbor najboljih radova izvršiće žiri koji će proglasiti rezultate i rangirati ih na: ( 1, 2 , i 3. mesto ).

Najbolji pesnici biće nagrađeni zlatnicima sa likom Svetog Save.

Žiri će odabrati i tri pesme za pohvalu.

 

Od najboljih radova biće objavljen zbornik, DEVETI " MEĐUNARODNI SABOR DUHOVNE POEZIJE" Rakovica 2019.godina.

 

Mesto i vreme održavanja Sabora:

 

Porta manastira Rakovice, Mala Gospojina 21.09.2019.godine u 11,00 časova ili Centar za kulturu obrazovanje Rakovica.

 

Radove slati u štampanoj formi ili elektronski:

- U štampanoj formi, ( u tri primerka, u posebnoj koverti poslati rešenje šifre)

ADRESA: Književno društvo Rakovica

11090 Rakovica, Srbija, ul. Miška Kranjca 7, sa naznakom : za Sabor.

- U elektronskoj formi , email: kdrakovica@gmail.com

 

Konkurs je otvoren do 30.juna 2019.godine.

 

Kontakt telefon:

063/ 8090243