27.06.2020.
Novosti

Konkurs za časopis Haiku br. 5 i 6

 

Poštovani haiđiniUdruženje književnika i umjetnika
NEKAZANO iz Bara raspisuje

 

K O N K U RS

 

Za radove kojima ćemo zajedno stvoriti nove brojeve Haiku časopisa.
Zbog svima poznatih okolnosti sa epidemijom odlučili smo da ove godine
napravimo dvobroj časopisa 5 i 6. Oba će imati tematski i opšti dio.

Za časopis br. 5 kao tematske možete slati ciklus ili pet pojedinačnih haiku
sa 5-7-5 slogova u tri linije.
Haiku moraju sadržati bar dvije fraze i zen pozadinu ili dubinu.

Za časopis br. 6 kao tematske radove primamo dodoitsu (7-7-7-5 slogova)
kao i csoku (5-7 5-7 5-7 7-7 slogova u osam linija)

U oba časopisa rado ćemo uvrstiti sve vaše haiku kao i  radove pisane u
nekoj od japanskih formi poezije te i haibune, eseje o haiku poeziji,
predstavljanje novih haiđina i sl.

Dječji i omladinski haiku i ove godine će imati više nego dovoljno prostora
tako da molimo mentore da daju motivaciju svojim učenicima
da se i oni oprobaju sa svojim radovima u našem časopisu.

Radove slati ISKLJUČIVO u jednom Word dokumentu koji ćete imenovati Vašim imenom, u njemu navesti tačnu adresu stanovanja, font Times New Roman, veličina 12. Radovi koji ne budu u dokumentu Word bit će automatski odbačeni i neće biti uzeti u razmatranje.

-  radove slati na ćiriličnom ili latiničnom pismu.

-  radove možete slati na svom maternjem jeziku sa kvalitetnim prevodom

-   pretplata na jedan broj časopisa i ostali troškovi iznose 5,00€

- slanjem svojih radova izjavljujete da je rad Vaš.

-  slanje časopisa se vrši ISKLJUČIVO po Državama i Gradovima posle održane promocije časopisa a preko naših članova koji će časopise slati poštom iz tih gradova.

Zbog velikih PTT troškova iz Bara ne šaljemo časopise - van Crne Gore.

-   sva nejasna pitanja šaljite isjključivo na e- mail!

 

- Rok za slanje radova je 20. Jul 2020. God.

 

Radove slati na mejl : nekazano.bar@gmail.com