19.02.2020.
Novosti

Konkurs za "Nekazano" br.5 - časopis za kulturu i umjetnost

 

Međunarodno udruženje „Nekazano“ iz Bara
raspisuje konkurs za peti broj časopisa 
„NEKAZANO“ – časopis za kulturu i umjetnost

 

Vaše pjesme, priče, eseje, prikaze, aforizme šaljite na: 

 

nekazano.bar@gmail.com

 

 Rok za slanje radova je 25. mart 2020. god.

 

–  Zainteresovani autori mogu poslati po jednu pjesmu, priču ili prikaz. Do pet aforizama.

– Radove iskljućivo slati kao Word dokument font: Times New Roman, veličina 12.

– Radovi mogu biti neobjavljeni i već objavljivani..

– Radove slati na ćiriličnom i latiničnom pismu i na svim jezicima regiona i svijeta.

– Autori koji šalju radove na maternjem jeziku (makedonski, ruski, bugarski, poljski, turski, slovenački i sl.) moraju biti kvalitetno prevedeni na srpski jezik.

- Samim slanjem svojih radova potvrđujete da ste vi autori pomenutih radova.

- Kao i ranije pretplata, štampa i troškovi dostave iznose 5,00€.
- Dostava se na teritoriji Cren Gore poštom a van Crne Gore preko naših članova po gradovima i poštom.

- Dostava se vrši posle održane promocije!

 

Osobe za kontakt: Goran Radičević, Mladen Babović, Gordana Srećković i Slavica Šešum.