13.06.2019.
Novosti

Međunarodni književni konkurs "Reč u vremenu" - Srpsko umetničko društvo Beograd

Međunarodni književni konkurs Reč u vremenu - Srpsko umetničko društvo Beograd 2019

 

Srpsko umetničko društvo Beograd raspisuje književni konkurs “Reč u vremenu” za tri književne kategorije: poezija, kratka priča i satira.

Pesme poslate na Konkurs mogu imati do 32 stiha. Jedan učesnik šalje jednu pesmu. Kratke priče mogu imati najviše 32 reda. Jedan učesnik šalje jednu priču. U kategoriju satire ulaze: satirične priče, satirične pesme i aforizmi. Satirične priče i pesme mogu imati do 32 reda i svaki učesnik šalje po jednu priču ili pesmu. Na konkurs, jedan autor šalje isključivo 20 aforizama. Kada su u pitanju aforizmi vrednovaće se kompletan utisak koji na žiri budu ostavili svi poslati aforizmi. Poslate satirične priče, pesme i aforizmi ne smeju biti vulgarnog i uvredljivog karaktera, kako za pojedince tako i za institucije. Takvi radovi neće biti uzeti u obzir prilikom odabira za nagrade i za zbornik radova.

Poslati radovi ne smeju biti objavljivani ranije u štampanoj formi, niti nagrađivani na drugim književnim konkursima. Radove slati na ćiriličnom i latiničnom pismu, na srpskom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom jeziku. Radovi poslati na drugim jezicima neće biti uzeti u razmatranje tokom rada žirija. Radove slati u Times New Roman fontu.

Mail adresa na koju treba slati radove je: sudbg2018@gmail.com

Radovi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom sa kontakt telefonom i adresom stanovanja.

Zainteresovani autori mogu konkurisati u jednoj, dve, ili u sve tri kategorije. Kotizacija koju je neophodno uplatiti za učešće u sve tri navedene književne kategorije je 1200 dinara za Srbiju a za učesnike iz drugih država 10 eura.

Članovi Srpskog umetničkog društva Beograd sa plaćenom članarinom za 2019.godinu uplaćuju pola od ovog iznosa. Plaćanje iz inostranstva se vrši Western Unionom a iz Srbije Post netom na broj telefona +381600141163 i na ime Neđo Stojanović. Za bilo kakva dodatna objašnjenja u vezi plaćanja kotizacije možete se obratiti u inbox fb profila Neđo Ćićo Stojanović ili na telefone: +381600141163(viber) i +381641120791.

Za svaku od tri književne kategorije koje obuhvata Konkurs biće dodeljeno po sedam nagrada i sedam pohvala. Nagrada prvonagrađenim autorima u sve tri književne kategorije će biti -Književno veče u Beogradu u organizaciji Srpskog umetničkog društva Beograd. Svi ostali nagrađeni i pohvaljeni autori će dobiti nagrade u vidu diploma. Srpsko umetničko društvo Beograd zadržava pravo da nagrađenim i pohvaljenim autorima uz diplome budu uručene još neke nagrade.

Svi nagrađeni i pohvaljeni radovi, kao i oni radovi koji zadovoljavaju uslove Konkursa će biti objavljeni u zborniku radova - Reč u vremenu - Srpsko umetničko društvo Beograd 2019.

Svaki učesnik Konkursa sa uredno plaćenom kotizacijom dobija po jedan primerak zbornika. Zbornici se mogu preuzeti u Beogradu. Srpsko umetničko društvo Beograd nema obavezu slanja zbornika učesnicima konkursa.

Srpsko umetničko društvo Beograd ne snosi odgovornost za radove koji su plagijati, niti ima obavezu vraćanja radova autorima.

Rok do kog se mogu poslati radovi za učešće na Konkursu je 27.jun 2019.godine.

Završno veče Međunarodnog književnog konkursa Reč u vremenu - Srpsko umetničko društvo Beograd 2019. sa dodelom nagrada i predstavljanjem zbornika radova biće održano na jesen 2019.godine u Beogradu.

                                                        

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                  predsednik

                                                                                                           Neđo Ćićo Stojanović