03.08.2018.
Novosti

Međunarodno udruženje književnih stvaralaca i umjetnika „Nekazano“ organizuje Prvi međunarodni festival ljubavne poezije: „PJESNIK SVETIONIK“

Međunarodno udruženje književnih stvaralaca i umjetnika „Nekazano“ organizuje Prvi međunarodni   festival ljubavne poezije:

 

 „PJESNIK SVETIONIK“

 

Festival će se održati u Septembru, u Baru.

 

U skopu istog, pored mnogih drugih aktivnosti, štampat će se zbornik ljubavne poezije pod naslovom „PJESNIK SVETIONIK“.

 

Šaljite po jednu svoju pjesmu:

- Na e- mail: nekazano.bar@gmail.com

- Do 32 reda dužine

- Font: „Times New Roman“ – 12.

- Pjesme mogu biti ranije objavljivane.

- Lektorisane.

- Latinicom ili ćirilicom.

- Autori posebnom izjavom izjavljuju da su radovi njihovi.

- Radovi se šalju do 25. Avgusta

- Autori uplaćuju po 10 eura za troškove štampe i slanje zbornika.

 

Proglasit će se najbolja pjesma autor će biti nagrađen pansionom tj. smeštajem za dvije osobe, sa produženim vikendom u Baru. U drugom dijelu septembra ili Oktobra.

Šaljite svoje radove!

 

Rok je kratak!