07.10.2021.
Novosti

Novih 100 mladih sadnica maslina za djecu Mrkojevića

 

 

 

“MLADI MASLINJACI DJECE BARA”

 

 

 

''...Svjesni duga prema prirodi, izvoru našeg zdravlja

i inspiraciji naše slobode i kulture, posvećujemo se njenoj zaštiti

u ime sopstvenog opstanka i budućnosti potomstva...''

DEKLARACIJA O EKOLOŠKOJ DRŽAVI CRNOJ GORI

Skupština Republike Crne Gore, 20.septembar 1991.godine

 

Povodom Dana ekološke države Crne Gore, kada je prije 30 godina, 20.septembra 1991.godine proglašena ekološka država Crna Gora, NVO “INFO sport CG” – Bar, uz podršku NVO “Društvo maslinari Bara”, građana Mrkojevića i uz pomoć prijatelja, u subotu 09. oktobra 2021. godine sa početkom u 10 sati, organizuju ekološku akciju  “Novih 100 mladih sadnica maslina za djecu Mrkojevića”, poštujući epidemiološke mjere IJZCG. Neposredan povod za organizaciju ove ekološke akcije bila je  ekološka katastrofa koja je zadesila Mrkojeviće u avgustu 2021. godine. Tada je izgorelo 749 viševjekovnih stabala maslina, a oštećeno je još 400 stabala maslina i 267 stabala drugih voćki. Ovom akcijom proširiće se “Mladi maslinjaci djece Bara” sa 100 novih mladih sadnica maslina. Do sada su građani Bara, svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva, uz pomoć privatnih i državnih institucija, zasadili parkove maslina na 36 lokaliteta na cijelom području Opštine Bar, sa 830 mladih sadnica maslina. Ovi masinjaci zasađeni su u dvorištima institucija koje rade sa djecom i za djecu: vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, DC “Adria”, Crveni krst, Hram Sv. Jovana Vladimira, Islamski kulturni centar i kasarni “Pero Ćetković”. Ovom akcijom dodajemo i 37. lokalitet sa 100 novih mladih sadnica maslina djece Mrkojeveića, čime se povećava fond “Mladih maslinjaka djece Bara” na 930 sadnica.

 

Ukupnim ekološkim akcijama doprinosimo podizanju ekloške svijesti građana, očuvanju prirode i ukupnom unapređenju životne sredine našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore.

Novih 100 mladih dvogodišnjih sadnica maslina, posvećene su djeci Mrkojevića i biće zasađene na parcelama građana Mrkojevića na kojima su uništene masline, a mjesta za sadnju će odrediti upravo građani Mrkojevića koji su pretrpjeli najveću štetu u vatrenoj stihiji koja se desila u Mrkojevićima u avgustu 2021.godine.

Učesnici u akciji:  Za akciju su se već prijavili vlasnici 7 bagera koji su odobrili korišćenje njihovih bagera kojima će obaviti iskop osnova za sadnju maslina u Mrkojevićima kao njihovu donaciju: Kompanija “Kalamper”, JP “Komunalne djeltnosti” – Bar, Zoran Luković, Peko Tomanović, Rašketić D.O.O, “Curanović trans” i D.O.O “Kod Brkanovića”. Pored učešća kompanija sa bagerima, u akciji će učestvovati i građani Mrkojevića, OŠ “Mrkojevići” sa svojom djecom kojoj su posvećene mlade masline, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, volonteri OO Crveni krst Bar, Izvičački odred “24.novembar”, Mornarica Vojske Crne Gore, Islamski kulturni centar Bar, Barska nadbiskupija, Saborni hram Sv. Jovana Vladimira, D.O.O. “AMAR KOMERC” – Bar, Služba zaštite i spašavanja-Bar, JZU Dom zdravlja Bar, Poljoprivredna apoteka “Tomba” - Bar, Garden centar “Prima Vista” – Bar, Diskont pića “KIKA” – Bar, CDM štampa - Bar, …

Zborno mjesto: plato ispred OŠ “Mrkojevići” u subotu 09.oktobra 2021. godine u 10,00 sati.

Učešće u akciji je otvorenog tipa i mogu se prijaviti novi vlasnici bagera i učesnici u sadnji, što stvara pretpostavke da se može i prebaciti plan sadnje od 100 sadnica maslina. Akcija će se realizovati uz poštovanje epidemioloških mjera IJZCG.

Ograničenja za učešće u akciji: Sa žaljenjem konstatujemo da se, zbog aktuelne epidemiološke situacije sa COVID-19, neće dozvoliti učešće u akciji djeci i njihovim roditeljima, koleginicama i kolegama iz obrazovnih institucija sa područja Opštine Bar, sa kojima smo organizovali masovne ekološke akcijama u proteklih 20 godina. Takođe, neće se dozvoliti učešće ni penzionerima. Izuzetak su učenici srednjih škola, studenti i penzioneri koji žive na području Mrkojevića.

Sa uvjerenjem da ćemo nastaviti sa masovnim ekološkim akcijama na uređenju našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore i da nam COVID – 19 više neše predstavljati prepreke, zahvaljujemo se na dosadašnjem učešću u masovnim ekloškim akcijama.

Dodatna obavještenja:

Sorte maslina za sadnju: Profesori Biotehničkog fakulteta Prof Dr Momo Radulović i Prof, Dr Ranko Popović, dali su predloge za moguće sorte maslina za sadnju: Pikula, Istarska bjelica, Lećino, Pendolino, Koratina, Žutica. Od ovih sorti maslina opredijelili smo se za dvije sorte maslina koje su postojale na tržištu: dvogodišnje sadnice maslina sorte Lećino i Koratina sa visinom stable od 150 do 200 cm.

 

 

Prijave novih učesnika u akciji:

 Novi učesnici u akciji mogu se prijaviti na adresu NVO “INFO sport CG” – Bar na tel. 069/234-543, putem Vibera ili putem e-maila: infosport@t-com.me

 

 

SREĆNO U BOLJU BUDUĆNOST DJECE NAŠEG BARA I NAŠE EKOLOŠKE DRŽAVE CRNE GORE 

                                 

                                                            

                 Predsjednik,

                                              mr sci Miodrag Banović,prof.

Bar, 20.septembar 2021.godine

 

_________

Foto:Maslinjaci u Mrkojevićima nakon požara u avgustu 2021.godine