19.05.2022.
Novosti

Parkovi “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” u Glavnom gradu Crne Gore - Podgorici

 

 

Za samo 10 dana od EKO “Dana pobjede” 09. maja, koji smo realizovali u 7 Parkova “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” na području Opštine Bar,  u četvrtak, 19.maja 2022. godine, NVO “INFO spsort CG” – BAR, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zajedno sa Glavnim gradom Crne Gore Podgoricom, djecom, koleginicama i kolegama iz škola u čijim dvorištima smo formirali nove Parkove “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” i  prijateljima iz Manastira “Sveta tojica” u Piperama koji je u izgradnji, svi zajedno, organizovali smo još jedan veliki EKO dan, u kojem je  područje Glavnog grada Crne Gore – Podgorica, obogaćen sa 3 nova Parka “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore”, kao i revitalizaciju uništenih maslina u već formiranim maslinjacima, posvećenih djeci ekološke države Crne Gore:

1.     OŠ “Niko Maraš”, Golubovci, novi park, 12 maslina;

2.     OŠ “Radojica Perović”, Podgorica,novi park,10 maslina;

3.     Manastir “Şveta trojaca”, Maslinova gora, Piperi, novi park,29 maslina;

4.     Park maslina OŠ “Vojin Popović”, Drezga, Piperi, 38 maslina,

revitalizacija 13 uništenih maslina;

5.     Park maslina OŠ “Vojin Popović”, PO “Stanjevića rupa”, Piperi, 28 maslina, revitalizacija 3 uništene masline;

 

U proteklom periodu od 22. godine, od 24. novembra 2000. do 19.maja 2022. godine, pored parkova borova, kanarskih i lepezastih palmi, pitomih rogača lovorike i bagrema, posebnu pažnju posvetili smo maslini kao vrsti kulture, svetinji, simbolu dugovječnosti, mira, prijateljstva i skladnog suživota sve tri vjere naroda u Baru i Crnoj Gori. Formirali smo 54 Parka „Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” u kojem je 1.401 maslina, od toga 45 parkova maslina sa 1.235 maslina je na području Opštine Bar, u dvorištima institucija koje rade sa djecom i za djecu: vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, Crveni krst, Hram „Svetog Jovana Vladimira”, Islamski kulturni centar, Dnevni centar „Adria” za osobe sa smetnjama u razvoju, Mornarica Vojske Crne Gore, „Adrion liveks-19” za 6 država NATO, JZU „Opšta bolnica Bar” i „Kuća maslina” u Starom Baru. Pored područja Opštine Bar, od 25.11. 2021. do 19. maja 2022. godine, proširili smo Parkove “Maslinjaka djece Bara” sa Parkovima “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” i formirali još 9 parkova sa 166 maslina na širem području Crne Gore, u dvorištima vrtića, osnovnih i srednjih škola  u Podgorici, Piperima, Drezgi, Danilovgradu i Lješanskoj nahiji. Ukupnim ekološkim akcijama koordinira mr sci Miodrag Banović,prof.  preko NVO “NFO sport CG” – Bar.

 

Prioritet u nastavku aktivnosti, prema dinamici realizacije projekcije formiranja novih Parkova “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” za 2022.godinu, na širem području Crne Gore, dali smo školama i vrtićima Boke, koje su već obavile pripreme za sadnju maslina u svojim dvorištima, koje ćemo realizovati u novom velikom EKO danu u četrtak 26. maja na područjima opština Tivat, Kotor i Herceg Novi.  

O tačnom broju već pripremljenih osnova za sadnju i koje će biti pripremljene za sadnju 26. maja, potrebno je da nas obavijeste direktori ustanova u čijim dvorištima ćemo formirati nove Parkova “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore”, kako bi pripremili tačan broj sadnica maslina za sadnju prema Progamu akcija sadnje maslina u novom EKO danu u četvrtak 26. maja 2022.godine od 8,00 sati. Ova obavještenja su nam neophodna jer ista dostavljamo ministarstvima poljoprivrede i prosvjete i predsjednicima opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, koje smo pozvali da nam se pridruže u ovim ekološkim akcijamana 26. maja od 8,00 sati.

U novom EKO danu, u četvrtak, 26.maja 2022.godine, od 8,00 sati, formiraćemo još 7 novih Parkova “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” na širem području Crne Gore:

1.     SMŠ “Mladost”, Tivat, 3 masline, 8,00 sati;

2.     OŠ "Branko Brinić", Tivat, 25 maslina, 8,30 sati;

3.     JU “Gimnazija” i Srednja pomorska skola, Kotor, 10 maslina, 9,30 sati

4.     OŠ "V. Drobnjaković", Risan, Kotor, 3 masline, 10,00 sati

5.     JU DD „Mladost˝ - Bijela, 10 maslina, Hereg Novi, 11,00 sati

6.     JPU "Naša radost", Herceg Novi, 10 maslina, 12,00 sati;

7.     SMŠ "I.G. Kovačić", H. Novi, 10 maslina, 13,00 sati;

 

Nakon toga, od 26. maja do 24. novembra 2022.godine, nastavljamo sa EKO akcijama na formiranju još 8 Parkova “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore”:

1.     Park maslina OŠ „Jugoslavija“– Bjeliši, Bar, 23 masline;

2.  Park maslina „Djece Topolice“ – Gimnazija, Bar, 50 maslina;

3.  Park maslina Konkatedrale „Sv.Petra Apostola” – Bar, 30 maslina;

4.  Park maslina “Starobarska pjaca” - Stari Bar - Bar, 5 maslina;

5.  Park maslina „Plaža Šušanj“ – Bar, 50 maslina;

6.  Park maslina „Sportista Bara“ – Bar, 150 maslina;

7.  Park maslina „TO Bar, JP „ViK“ i PTT“ – Bar, 20 maslina;

8.  Park maslina “Kliničkog centra Crne Gore”, 150 maslina;

 

 

Svi koji mogu i žele da se uključe u ove EKO akcije dobro su došli, da svi zajedno doprinosimo daljem podizanju ekološke svijesti naših sugrađana, koje ćemo dadatno podsticaći da se bezrezervno angažuju na zaštiti i unapređenju životne sredine naše ekološke države Crne Gore.

Za našu djecu i buduće generacije naše ekološke države Crne Gore, želimo da Parkovi “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore”, koje smo formirali u dvorištima institucija Crne Gore koje rade sa djecom i za djecu, a koje ćemo proširivati i dalje, budu vječni kao “Stara maslina” na Mirovici u Baru, zasađena 225. godine p.n.e. koja traje 2247 godina, a trajaće i dalje!

 

SREĆNO U BOLJU I LJEPŠU BUDUĆNOST NAŠE DJECE I NAŠE EKOLOŠKE DRŽAVE CRNE GORE !!!

 

Predsjednik,

mr sci Miodrag Banović,prof.                            

Bar, 19.05.2022.godine