11.11.2019.
Novosti

Prilog istoriji školstva Bara - Privatna škola Ivana Zgradića u Spiču (Sutromoru)

 

 

Prilog istoriji školstva Bara - Privatna škola Ivana Zgradića u Spiču (Sutromoru)

 

       Prvi koji je podučavanje djece uobličio u privatnu školu na teritoriji sadašnje Opštine Bar je Ivan Živanov Zgradić. Rođen je u Spiču (Sutomore), naselje Zgradi / Zgradići 1845 godine.

      Mlad sa ocem odlazi u Carigrad, gdje se školuje u tamošnjim osnovnim školama francuske, koje su tada uveliko radile u Carigradu.

        Po povratku u rodno mjesto 1875. god. osniva privatnu školu  gdje djecu podučava pisanju, čitanju i osnovnim računskim radnjama.

        Glavna “literatura” je bila knjiga “Razgovor ugodni naroda Slovinskoga” koja je štanpana u Zadru 1846. god. a njeno ponovno štampanje  izvršeno je u Dubrovniku 1850. god.

 Djeca  su istovremeno učila pisati i ćirilično i latinično pismo.

 Škola je prvo radila u  kući osnivača, a potom u kući Frana I. Zankovića.

         Osnivač ove private školske ustanove je od roditelja djece koju  je podučavao naplaćivao 10 groša na ime nadoknade za  svoj rad (školarinu).

         Nije poznato koliko je vremena ova škola bila u funkciji, pretpostavlja se nekoliko godina.

         Ivan Živanov Zgradić je umro u rodnom Spiču (Sutomoru) 1916. god.

 

                       Autor:

                  Miodrag  Miško  Mijović

 

       U Baru, novembara 2019.

 

Napomena:  Prvu informaciju o osnivanju i radu ove private škole u Spiču (Sutomoru)  je iznio  g.din Vlado Lukšić, u svojoj knjizi: Prosvjetna i kulturna misao u Spiču 1880-2005.