06.12.2019.
Novosti

Promocija časopisa "Nekazano" br. 4

Dana 6. decembra u 17.00h u Dvorcu kralaj Nikole održat će se promocija časopisa za kulturu i umjetnost "Nekazano" Br.4

Ovaj broj je posvećen pokojnom barskom novinaru i stvaraocu Božidaru Bošku Miloševiću