15.03.2020.
Novosti

Ribolovni zabran na Skadarskom jezeru od 15. marta do 15. maja

 

Ribolovni zabran na Skadarskom jezeru od 15. marta do 15. maja

Ribolovni zabran u Nacionalnom parku Skadarsko jezero počinje u nedjelju 15. marta i trajaće do 15. maja, a tokom ovog perioda zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama, osim jegulje.

Riječ je o periodu kada se ciprinidne (toplovodne) vrste riba zbog reprodukcije povlače u pliće i toplije djelove Skadarskog jezera, te ih je potrebno zaštititi od lova i ujedno omogućiti neometano obavljanje mrijesta.

U periodu ribolovnog zabrana Nacionalni parkovi Crne Gore u saradnji sa Inicijativnom građana “Stop krivolovu”, Upravom policije i nevladinim sektorom organizovaće kampanju u cilju podizanja svijesti građana o štetnosti nezakonitog izlova ribe i važnosti očuvanja ribljeg fonda u Nacionalnom parku Skadarsko jezero.

“Prvi put je u kampanju “Stop krivolovu” uključen veliki broj partnera, uključujući nadležne državne organe, građanske inicijative i NVO sektor, a sve u cilju podizanja svijest građana o važnosti spriječavanja krivolova i njegovoj štetnosti za cjelokupni biljni i životinjski svijet jezera. Takođe, cilj kampanje, koja će obuhvatiti niz aktivnosti i akcija na terenu, nije samo slanje poruke građanima da ne izlovljavaju, već i da ne kupuju ribu koja se u ovom periodu nelegalno izlovljava na Skadarskom jezeru jer na taj način indirektno pomažu krivolov”, kazao je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Tokom ribolovnog zabrana i trajanja kampanje veoma je važna podrška svih medija i uopšte građana u širenju misije očuvanja najznačajnijih vrijednosti crnogorskih nacionalnih parkova.

Podsjećamo da je Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore uspostavilo Call centar kako bi omogućili savjesnim građanima da se na efikasan način postupa po prijavama za nelegalne aktivnosti u ovom zaštićenom prirodnom dobru. Građani putem poziva na broj telefona 067/000-825 mogu tokom 24 časa prijaviti sve uočene nelegalne aktivnosti.

Preuzeto sa:

https://sharemontenegro.me/ribolovni-zabran-na-skadarskom-jezeru-od-15-marta-do-15-maja/