28.03.2019.
Novosti

Sadnjom masline međunarodnog udruženja književnih stvaralaca i umjetnika „Nekazano” završen je ekološki praznik „DANI MASLINA” – BARA

Sadnjom masline međunarodnog udruženja književnih stvaralaca i umjetnika „Nekazano” završen je ekološki praznik                                 

„DANI MASLINA” – BARA

 

NVO „INFO sport CG” – Bar, Udruženje „Maslinari Bara” i građani Bara sa pripadnicima Mornarice Vojske Crne, koordinirali su ekološku akciju „DANI MASLINA” – BARA, koja je trajala od 01. do 21. marta 2019. godine u maslinjacima na kompleksu Sportsko rekreativni centar – Bar. Po treći put revitalizovane su masline u Aveniji „masline prijateljstva” – 43 sadnice, Drvoredu ” Đačkih maslina” – 28 sadnica i Parku maslina i rogača” - 54 sadnice. Sađene su od 03. aprila jubilarne 2016.godine do 14. septembra 2018.godine. Ove 2019.godine završene su na dan početka proljeća 21. marta. U parku „Maslina i rogača”, 8 maslina je zasađeno je prije cca 250 godina, a 13 rogača zasadili smo 24.novembra 2002.godine, na Dan Opštine Bar.

Maslinjaci na Topolici posvećeni su jubilejima u ekološkoj 2016. godini:

1.     1000 godina državnosti Crne Gore;

2.     10 godina od obnove državnosti Crne Gore;

3.     25 godina od proglašenja ekološke države Crne Gore;

4.     35 godina od osnivanja JP „Sportsko-rekreativni centar” – Bar.

 

Revitalizaciju maslinjaka, koja je ove 2019.godine obavljena po treći put, uslovilo je uništenje mladih zasada maslina od strane uskog kruga pojedinaca/ki, sa neidentifikovanim motivima.

 Pored revitalizacije uništenih maslina u Aveniji „Masline prijateljstva” i Drvoredu „Đačkih maslina”, Park „Maslina i rogača” obogatili smo sa 11 novih maslina koje, kao i sve ostale, imaju svog zaštitnika: Branka Nikezić,   Aria-Saša Stojanović, MUK  „Nekazano”, Bitehnički fakultet i Bar gradnja D.o.o.; Osman Đokić, Peko Tomanović, Srednja stručna škola i Štamparija CDM, PRIMA VISTA D.o.o.; Cerovo, Crveni krst Bar, Zoran Lukolić i Stolar Babajić i očekujemo još jednu- Miki Markolović.

 Ekološkim akcijama utičemo na podizanje nivoa ekološke svijesti, kulture odnosa prema životnoj sredini i sopstvenom biću, osjećanju pripadnosti svome Baru i svojoj ekološkoj državi Crnoj Gori kojima smo dali svoj doprinos za stvaranje novog ekološkog bogatstva. Vrijednosti koje sada stvaramo najviše će osjetiti naša djeca i buduće generacije u narednih 2244 godine, koliko traje jedna od najstarijih maslina na svijetu „Stara maslina” na Mirovici u Baru.

 Ovi projekti su segmenti Inicijalnog klaster projekta „Ekološko uređenje priobalng pojasa Opštine Bar”, koji teče od 24.novembra 2000. godine, sa idejom da se završi 24. novembra 2020. godine, na svojih jubilarnih 20 godina postojanja. Sve aktivnosti na realizaciji ovog projekta organizuju se akcijama prema procjeni mogunosti u određenom vremenskom periodu. U dosadašnjim akcijama učestvovalo je preko 7.000 naših sugrađana svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva, uz podršku Mornarice Vojske Crne Gore i državnih i privatnih instutucija, u skladu sa mogućnostima. Ima prefiks „inicijalni”, zato što još nije ozvaničen u programima Opštine Bar i JP Morsko dobro CG.

 Građanima Bara, učesnicima u ekološkoj akciji „DANI MASLINA” – BARA, pomogli su: Kompanija „Kalamper”, Osman Đokić, Zoran Lukolić, Peko Tomanović, Kompanija „Cerovo”, RK „2.decembar”, Poljoprivredna apoteka „Prima vista” D.o.o. Srednja stručna škola, Štamparija CDM, ANB trgovina, Diskont pića „KIKA”, Bar gradnja, Agencija „Alegra”, Jadroagent-Bar, Mornarica Vojske Crne Gore, Stolar Babajić i slikar Vlado Iličković sa svojom izložbom slika posvećeni maslini.

 

Vjerujemo da ćemo i kod nekoliko pojedinaca/ki, koji su polomili, isčupali i zapalili mlade sadnice maslina uticati na podizanje ekološke svijesti, da ih više neće uništavati, da će nam se pridružiti kao partneri u svim drugim ekološkim akcijama, da nećemo dozvoliti da se desi još jedna ekološka katastrofa u Baru i sa našim sugrađanima nastaviti da stvaramo pretpostavke za bolji i ljepši Bar, bolju i ljepšu budućnost budućim generacijama u našoj ekloškoj državi Crnoj Gori !

 

Udruženje „Maslinari Bara” - Bar,                                                   Fondacija „INFO sport CG” – Bar,

           Predsjednik,                                                                                     Predsjednik,

         Ćazim Alković                                                                                mr Miodrag Banović,prof.

 

                                                                 Bar, 21.03.2019.godine

 

 

U ime međunarodnog udruženaj književnih stvaralaca "Nekazano"  maslinu je posadio Labud N. Lončar, predsjednik udruženja - uz prisustvo članova udruženja i "Info Sporta"!