29.06.2018.
Novosti

Uskoro!!!! „NEKAZANO – časopis za književnost i umjetnost“

Međunarodno udruženje  književnih stvaralaca  i umjetnika  „Nekazano“

uskoro objavljuje časopis :

 

„NEKAZANO – časopis za književnost i umjetnost“ , Broj1.

 

Svoje najbolje radove šaljite na : nekazano.bar@gmail.com

 

Šaljite po jednu svoju pjesmu ili priču, ili fotografiju.

 

Literarni radovi moraju biti dostavljeni u Word dokumentu, font Times New Roman, veličina 12.

Svi drugačije poslani radovi bit će odbačeni  i neće biti  razmatrani za objavu!

 

Latinicom ili ćirilicom. Sa potrebnim kvačicama i sl.

Pjesme dužine do 32 reda.

Priče do dvije stranice A4.

Rok za slanje radova je 15. Jul 2018. god.

 

 

Autori će snositi toškova štampe i slanja časopisa u visini od 5,00 Eura.

 

Časopis će izlaziti dva puta godišnje!