24.05.2019.
Poezija

Nula – Vlađa Bakić Milić

Nula

 

 

Šačicu ovih od šačice onih

Spašava vatra

 

Progoni uvis iz sna koji žulja.

 

Iz kabastih tela

Svodi sve na nulu.

 

Bez nule ne bi bilo basnoslovnih.

Nulama se dodirujemo

Dragi.

 

Kad se otegne do zla Boga

Oblaci bušni... vetar star...

Uz malo luča vatra je tu

U nulu da nas nadule gurne

 

Snove crvima s uma da smetne.

 

 

Vlađa Bakić Milić