17.10.2018.
Poezija

Ognjište koje nema adresu - Julijana Balaban

Ognjište koje nema adresu

 

U njenoj kući marširaju vojske

tražeći kurvinska legla.

Deca pobacaju parčiće uspomena

pa se iskradu kroz prozor.

Naveče, štapom,

starci sakupe srču,

pogase svetla:

-Nikog tu nema.

            

Julijana Balaban