11.07.2018.
Poezija

Panorama - Meliha Miljević

Panorama

Nisu nas ni daljine ni ratovi
potapali u vrtloge želja;

umirena tvojim šaptom
klizila sam dalji
da me duže tražiš;

Panorama noći
pokriva nedogled;

besmrtni smo tako
ili dugovječni;

ćutnjom sklapamo primirje
i gradimo mostove,
pružajući ruke ka užetu
kojim ćemo puziti ka svijetlu.

Dotičem ti rubove misli
da ti poželim lakotno budjenje,
da ne umremo nesvjesno
obli i svjesno ogoljeni
ispod žutila mjeseca...

Meliha Miljević