06.07.2018.
Poezija

Postoje ćutanja - Marija Najthefer Popov

Postoje ćutanja

 

Postoje ćutanja
koja grme
i tišina koja lomi
vidi oko
koje žmuri
čuvajući otvoren
prozor u svitanje
i zvuk vozova
koji odnose
vreme za nas
tako dragoceno
kao dvanaest (dana)
ili još dvanaest
(meseci)
je potrebno
da se ponovo olista
ili uvene
do gole duše
kao granje bez lista
promrzla od
odleta onih naših
ptica na prozoru
kada se budio dan
boleći kao vreme
koje nagoveštava
kraj
smaragdno
jutro počinje
u Tvom oku
nestaje naša slika
sluteći kraj
kao odlazeća
u novembru ptica.

Marija Najthefer Popov