04.07.2019.
Poezija

Pre nastanka žene – Grozdana Lučić Lalić

Pre nastanka žene

 

I nerođena misao

U umu je već rođena,

U reč neuobličena:

Tajna,

Ako je odam,

Čime da se branim?

 

Gospode,

Čuvaj moje misli od zla,

Usta od zabranjenih jabuka.

 

Mene, Evu Adamovu,

Kost mu od kosti najbližu srcu,

Telo od tela, grešnu polovinu;

Vrati njemu kao rebro

Uzeto mu pre tvrdog sna.

 

Grozdana Lučić Lalić