20.08.2018.
Poezija

Preobraženje – Srećko Aleksić

Preobraženje

 

Kao što se kamen premudri

u vodi plavoj preobrazi

tako mladost treba u zrenju

Kao što se duh milostivi

Nalazi u svome prvom uspenju

Tako treba svaki čovek naučiti

Sujeta grize čast i dostojanstvo

Sušom umišljenih reči i osvete

Gordost nije strana ničije lepote

Misao mudrih otaca u plamenu

Voda se ne može ledom oprati

Ni vatra žarom jezika ugasiti

A svako se može u molitvi poneti

I biti dobar pred svojim gospodarom

Koji ga sačini jedinsvenim Bogotražiteljem

Da mu služi smerno i pokorno u svemu!

 

Srećko Aleksić