23.05.2019.
Poezija

Privid - Sanja Veličković

Privid

 

 

Još te usnio nisam

A moja si Sudjenica.

Ni nalik na ženu,

Svjetlost si,

Nesmirenim plamenovima

U beskraju vileniš.

 

Vidjelom unutrašnjih očiju

Nadje se u meni,

Upij se daljinom

Da te željan

Ljubio ne bih.

 

Besanica si

Koliko si stvarna,

U odrazu tvoga lica,

Kosmos se odsijava.

 

Postoji čekanje za sve

Pa i za moje sne.

 

Ili si možda

Iluzija sreće,

Moj privid

Kad tiho

Pada veče.

 

Sanja Veličković