09.01.2020.
Poezija

Rađaš se - Adronika Orlović

 

Rađaš se

 

Rađaš se,

na mojim

sklopljenim dlanovima

mudraci istočni

razgrću zvijezde,

slama se

s vjetrom ljubi.

 

Rađaš se,

gora otaca

na početku stala

romori zemlja

obramicama Neba.

 

Rađaš se,

poslije

leleka zvona

s novim kopljem

između rebara.

 

Adronika Orlović