29.11.2019.
Poezija

Rekvijem - Slavica Šešum

Rekvijem

Pišem rekvijem
Za legije ravnodušnih,
Uz svečanu molitvu
Na pozornici smrti.

Verovah u Luč
Za sve noći,
Da mrak
Ne zaigra kolo,
Već tamnuje
I kroz olovne magle,
S bukagijama
U ponoru modrom,
Stražari
Nad mrtvim kostima,
Koje oglodaše gladni psi,
Gluvog doba,
Tu, gde je sve trulo i mračno.

Pišem rekvijem,
Za mladosti neke,
Što zvone očajem,
Dok slute opelo,
Nad zemljom
Mrtvih izdanaka.

Slavica Šešum

Risan, 28.11.2019