25.09.2019.
Poezija

Sa ove strane raja - Bojan Filipović

Sa ove strane raja

 

 

Svetla se gase.

Završavaju se svi

sati ludila

u ovoj ulici.

 

Leto spaljuje

korake za nama,

dok se barke lenjo

klate uz obalu.

 

Živim ovaj tren.

U ponoć zaćutim,

umorim se,

pogled mi odluta

i izbegavam slutnje.

 

Polumračne sobe

i skrivanje od svih.

Hajde da noćas

budemo ljubav.

Nasmejani prozori

i šareni prolazi

u mojoj glavi.

 

I note, u čudni čas,

što prekrivaju usne

i stvaraju od reči

tajanstvenu muziku,

kada vasiona,

načičkana zvezdama

šumi u njima šapatom

skrivenih mora,

a tišina najavljuje

nešto tako izvesno:

želju za poljupcem,

koji će izmeriti

čežnju vrele krvi

svih mladih godina.

                             

I neizbežne slutnje.

Šum kiše u daljini.

Jedan januar,

daleko napred,

i nečiji tragovi,

što žmure pod mojim

toplim usnama.

 

Osluškujem vetar

kako donosi nove

senke iz sutona.

 

Hoće li šaputati

istom tugom i čežnjom

u nečijoj kosi,

kada nas odnese

preko poleglih trava?

 

Bojan Filipović