08.10.2019.
Poezija

Samoća u godini breze - Biljana Kitić Čakar

Samoća u godini breze

 

 

Znaš li onu osamljenu brezu

Što se već polako priklanja zemlji

S korenjem na severu

A granjem na jugu

 

Na razmeđu neba i zemlje

Nigde prispela, pognuta od želje

Da u sebi sačuva leto

 

Osetiš li kako je boli jesenja kiša

Što po njoj neprestano pada

Isplakano nebo listove joj kida

 

Čuješ li u noći kako cvili

U uzaludnom pokušaju

Pravljenja terce hladnom vetru

Gubeći deo po deo sebe

 

Doći će proleće ponovo

Da li će imati snage u sebi

Onako izmučena da zazeleni

Šta li će doneti snegovi

 

Biljana Kitić Čakar