31.07.2019.
Poezija

San ili java - Jelena M. Ćirić

San ili java

 

 

Ako ne znaš kako peče strast,

pogledaj mi oči,

ramena i nedra,

što si svu noć ljubio u slast.

Još mi vatrom plamte

kukovi i bedra...

 

Ako misliš da je bio san,

zašto su ti usne

od ljubavi vlažne?

Na koži me pronosiš kroz dan

i sve druge istine

tad su manje važne.

 

Ako želiš da te opet voli

tvoja Noćna Vila

kroz svetove nove,

sklopi oči, a meni dozvoli

da ti željom noćas

opkoračim snove.

 

Jelena M. Ćirić