24.01.2019.
Poezija

Stari hrast - Biljana Kitić Čakar

Stari hrast

 

Noćas mi Mesec šapuće tajnu

O starom hrastu što tiho pati

I veže tugu kao kolajnu

Nema slavuja u lug da svrati

 

Tek mahovina meka ga grli

Zelen mu bojom godine krije

A zna i ona u smrt on hrli

Došli su časi da večno spije

 

Granje mu lomno razneli ljudi

Go je bez lišća gubio snagu

Udar će vetra da mu presudi

Okonča dugu životnu sagu

 

Kad krene cveće po zemlji brati

Želi poj ptica da ga isprati

 

Biljana Kitić Čakar