24.06.2018.
Poezija

Susret - Snežana Ćosić

Susret

Ima tih poljubaca
lakih kao misao,
satkanih od snova,
dodju odmah iza uva
da dotaknu drugu misao,
drugi san.
Ima tih poljubaca
koji dolaze sa izvora,
iz dubine
putovali su dugo lomeći se o čežnju, strast i slutnju
padaju na vrat,
baš tamo gde damar čeka,
ustreptao da započne svoj marš.
Ima poljubaca
koji odleđuju žile,
čekaju se kao kiša,
dočekuju se željenih usana,
jer se život zovu.
Ima poljubaca.

Snežana Ćosić